Bemutatkozás

Támogatóink

                    

 

 

A Gyermekmosoly nagycsaládos Egyesület 2019. évi bemutatkozása: „A Gyermekmosoly Nagycsaládos Egyesület 2016 évi bejegyzése óta azért tevékenykedik,hogy az emberek félelem nélküli világban,békében,biztonságban éljenek,és a családok értékeik átadásával és közösségi kapcsolataik révén a társadalom elismert,és aktív résztvevői legyenek.”

Céljaink:

1. Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés,a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése

. 2. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata.

3. A családok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése, értékeink felmutatása.

4. Rendezvények szervezése (kultur. tevékenység).

5. Ifjúsági hálózat kiépítése

. 6. Nevelés és okt., képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

7. Szociális tevék., családsegítés.

8. Család, gyermek, és ifj. védelem.

E célok elérését a következő programokkal valósítjuk meg:

- Közös családi hétvégék

- Sport- és egészség napok - Játszóházi foglalkozások

- Gyermekruha- és játék csere- bere akciók

- Adományközvetítés

- Felvilágosító előadások különböző témákban

- Kulturális programok szervezése

- Gyermek- és ifjúsági táborok szervezése, lebonyolítása

- Családi nyaralások szervezése

- IFI tagozat működtetése és ifjúsági programok szervezése

2018.évben is részt vettünk a NEA pályázatain, ennek köszönhetően folytathattuk mindennapi tevékenységeinket. Egész évben együttműködtünk a helyi segítő szervezetekkel és civil társainkkal (kölcsönösen részt vettünk, illetve segítettünk egymás programjain): civil fórumok, továbbképzések, Civil Nap, Megemlékezések, Konferenciák, Találkozók, versenyek,…),ernyőszervezetünkkel,a Nagycsaládosok Országos Egyesületével hasonlóan működtünk együtt: Családkongresszus, Közgyűlés, Választmányi ülések, Régiós vezető találkozók, Őszi Találkozó, továbbképzések, Konferenciák, élelmiszergyűjtések,..

Számunkra nagyon fontos a köreinkbe és vonzáskörzetünkbe tartozó fiatalok társadalmilag hasznos és egyénileg értékes komplex személyiségfejlesztése, így számunkra külön foglalkozásokat, előadásokat, táborokat, tréningeket, kirándulásokat, tartalmas szabadidő eltöltést, egyéb közösségi programokat szerveztünk, s önkéntes munkánkba nagymértékben bevontuk őket, melynek eredményeképpen 15 fiatalt tudtunk megajándékozni rendszeres tevékenységükért az év végi ünnepélyünkön. Ezen kívül fiataljainkkal Kárpátaljai közösségépítő kiránduláson vettünk részt új kapcsolataink révén a Körösmezei Katolikus Egyházzal, mely kapcsolatunkat a jövőben nemzetközi kapcsolatépítésben kamatoztatjuk.

Mindennapi adományosztást valósítunk meg az év 365 napján a veszprémi „Kis” TESCO-tól és most már az Alditól kapott élelmiszerekből saját költségen működtetett irodánkban, így napi 30 családot, azaz 150 főt tudtunk napi élelmiszerrel ellátni, akik jellemzően HHH nagycsaládos és egyéb,ill hajléktalan személyek.

Alkalmanként 2-3 havonta gyűjtésből származó tartós élelmiszereket is adományoztunk a MÉB,és a NOE kapcsolataink révén.Mindösszesen 2018-ban, mintegy 19.000.000 Ft értékű természetbeni adományt kapt Pályázatunk segítségével folytathatjuk a már évek óta megkezdett munkánkat. Egyrészt a mindennapi adományosztást, melynek köszönhetően az év 365 napján tudunk élelmiszer adományokkal szolgálni hátrányos helyzetű családok számára, s alkalmanként egyéb élelmiszerekkel, illetve tartós élelmiszerekkel, tanév elején tanszeradományokkal, karácsonykor cipős doboz adományokkal és ruha, illetve bútoradományokkal támogatni az arra rászoruló családokat, egyéneket, akik nem csupán egyesületünk tagságából, hanem a városi vagy kistérségi hátrányos helyzetű életből kerülnek ki. Mindezek érdekében együttműködünk a NOE-vel (háttértámogatás), egyéb Nagycsaládos Egyesületekkel (tapasztalatcsere), MÉB ( akik által az élelmiszerek hozzánk kerülnek), TESCO, ALDI ( akikkel közösen mentjük az élelmiszereket), önkénteseink ( akik szállítanak,. osztanak, adminisztrálnak, pakolnak, rakodnak, válogatnak, csomagolnak,...), velük közös és saját kezdeményezésű gyűjtéseket is szervezünk. Ez a tevékenységünk egy olyan hiányt pótló tevékenység, melyre a városunkban nagy szükség van, hiszen nincs erre megfelelő, hozzánk hasonló ellátórendszer kialakítva, így mondhatjuk hogy közhasznú tevékenységünkkel a városi terhekből veszünk át egy részt. A hátrányos helyzetű rétegek támogatása a társadalom, s a helyi társadalom számára is fontos és hiánypótló társadalmi szükségletet elégít ki. Másrészt a családok, s kiemelten az ifjúsági korosztály foglalkoztatása, önkéntessé válásának szorgalmazása, tudatos életet élő, jól kommunikáló, konfliktusokat helyesen kezelő, értékes közösségi lénnyé válása, egészséges, felelős, komplex személyiség kifejlesztése a célunk, melyet a fiatalok rendszeres foglalkoztatásával, motiválásával, tartalmas kikapcsolódásra adó alkalmak szervezésével, a társadalmi problémákra érzékenyítéssel érjük el, amely tevékenységek szintén fontos részei az épülő társadalomnak. Pályázataink a már évek óta megkezdett munkánkat támogatják, mint már említettem a szociális, tehát főként adományszervezési vonalon, illetve a felnövekvő új generáció egészséges fejlődésének szempontjából. Mindkét terület a napi működésünket jelenti, hiszen minden nap foglalkozunk ezekkel a témákkal. Az ehhez kapcsolódó költségek finanszírozása (kiküldetési költségek, helyiségbérlés, adminisztrációs költségek, irodaszerek, marketing, továbbképzések költségei -amelyek a fejlődésünket szolgálják - , programok, szabadidős elfoglaltságok költségei) mind a létünket jelentik tulajdonképpen. A szerveztünk akkor fenntartható, ha a megkezdett, már ismertetett tevékenységeinket biztonsággal tudjuk folytatni, a jövőben is finanszírozni, s újabb tevékenységekkel tudunk bővülni. Mindezek hozzájárulnak működésünkhöz.

A foglalkoztatás jelenleg még mindig többségében önkéntes munkában ellátott feladat, s ami érdekesség nálunk, hogy 2018 decemberében 20 fő IFJ korú önkéntest tudtunk jutalmazni munkájukért, ez is mutatja, hogy önkéntesekből nincs hiány, s a fiatalokat is bevonjuk a feladatokba, motiváljuk, érdekeltté tesszük őket. Minden évben újabb önkéntesekkel bővül csapatunk, és szeretnénk a foglalkoztatásban is fejlődni. Szinte a teljes tevékenységünk önkéntes munkán alapul, így számunkra ennek fenntartása, fejlesztése nagyon fontos, létkérdés.

2019. 10. 02. Császár Zsuzsanna elnök